Indos i przelew. Wystawienie weksla bez możliwości jego sprzedaży

Istotą weksla jest jego obiegowy charakter, który umożliwia przenoszenie jego własności na inne osoby na drodze indosu. W niektórych przypadkach wystawcy może zależeć, aby weksel nie mógł być przeniesiony na drodze indosu. Dotyczy to zwłaszcza weksli in blanco, ponieważ gdyby remitent weksla in blanco wypełnił go niezgodnie z zawartym z wystawcą porozumieniem, a następnie indosował weksel na inną osobę, wystawca nie mógłby wobec tej osoby podnosić zarzutów opartych na stosunkach z pierwotnym posiadaczem weksla.
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Indos i przelew. Wystawienie weksla bez możliwości jego sprzedaży została wyłączona

Filed under weksle

Możliwość komentowania jest wyłączona.