Czy można umorzyć weksel in blanco?

Umorzyć weksel oznacza unieważnić go w przypadku zgubienia lub zniszczenia.

Możliwość unieważnienia weksla in blanco w dużej mierze zależy od jego treści.

Przede wszystkim umarzany weksel musi mieć unikalną treść, aby po ewentualnym odnalezieniu i jej uzupełnieniu, było widać że weksel taki był kiedyś wekslem, o którym mówiłby ewentualny wyrok umarzający.

W praktyce jednak stosuje się weksle in blanco nie zaopatrzone w żadne indywidualne cechy (takie jak na przykład data wystawienia, oznaczenie remitenta itp.). Wówczas umorzenie takiego weksla nie będzie ani możliwe, ani celowe.

Przykład weksla in blanco, którego nie można umorzyć…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Czy można umorzyć weksel in blanco? została wyłączona

Filed under weksle

Możliwość komentowania jest wyłączona.