Category Archives: weksle

Jakie korzyści powinien dawać weksel dłużnikowi?

Do weksla trzeba dwojga (nieraz trojga), nie można go zatem traktować wyłącznie jako „bata na dłużnika”, nie dając nic w zamian. Weksel to nie cyrograf umożliwiający ściągnięcie ostatniego grosza (choć wielu by tak chciało go widzieć), a narzędzie, przynoszące korzyść zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.
Korzyści dla wierzyciela

są powszechnie znane: zaczynając od możliwość zapłaty otrzymanym wekslem w kolejnej transakcji, uproszczona procedura formalna przy wystawieniu weksla, a na szybszym postępowaniu sądowym i wcześniejszej możliwości wszczęcia egzekucji – kończąc. W jaki sposób możemy przekonać naszego kontrahenta-przyszłego dłużnika, aby zechciał rozliczać się z nami poprzez weksle?
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Jakie korzyści powinien dawać weksel dłużnikowi? została wyłączona

Filed under weksle

Weksel wystawiony na fakturze

Ostatnio pisałem o wekslu jako formie zapłaty za fakturę. Niektórym jednak może nie odpowiadać konieczność wręczania swojemu kontrahentowi dodatkowego dokumentu (weksla) do podpisu. Rozwiązaniem może być umieszczenie treści weksla na fakturze, wówczas wystarczy, aby kontrahent podpisał samą fakturę, która byłaby również wekslem.
Weksel może być fakturą, faktura może być wekslem

Elementy jakie powinna zawierać faktura, oraz elementy jakie powinien zawierać weksel, określają odpowiednie przepisy. Co ważne, są to elementy niezbędne, natomiast zamieszczanie dodatkowych informacji na tych dokumentach nie wpływa na ich ważność. Zatem faktura zawierająca w sobie weksel jest nadal fakturą, a weksel zawierający informacje umieszczane na fakturze, jest nadal wekslem
Weksel najlepiej umieścić na dole faktury

Po pierwsze dlatego…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Weksel wystawiony na fakturze została wyłączona

Filed under weksle

Jak zapłacić za fakturę wekslem?

Weksel pozwala zapłacić za fakturę w przypadku, jeśli nie posiadamy gotówki. Zapłata taka jest podobna do „kredytu kupieckiego” (faktura z odroczonym terminem płatności), płatność wekslem jest jednak pewniejsza dla wierzyciela, w porównaniu do roszczenia wynikającego z samej faktury.
Aby zapłacić za fakturę wekslem

należy wręczyć sprzedawcy…
czytaj dalej.

Możliwość komentowania Jak zapłacić za fakturę wekslem? została wyłączona

Filed under weksle

Jak wygląda protest wekslowy?

Jest to bardzo trudne pytanie. Próbowałem się skontaktować z kilkoma notariuszami w celu uzyskania informacji na temat praktycznej strony dokonywania protestów wekslowych.

Niestety nie mam doświadczeń związanych z protestem weksla, i – co gorsza – nie znam nikogo kto taki protest robił. Jest to obecnie bardzo egzotyczna sprawa. Może starsi stażem notariusze mogliby coś na ten temat powiedzieć…

Sprawa wygląda rzeczywiście na beznadziejną…
czytaj dalej.

Możliwość komentowania Jak wygląda protest wekslowy? została wyłączona

Filed under weksle

Czy przesłanie weksla listem poleconym jest bezpieczne?

Przekazanie weksla w inny sposób niż poprzez osobiste wręczenie może być częstym problemem, zwłaszcza w dobie transakcji zawieranych przez internet.

Konieczność przesłania weksla może zachodzić zarówno w momencie jego wystawiania i wręczania remitentowi, w momencie zwrotu weksla wystawcy, po otrzymaniu zapłaty (na przykład w formie przelewu), jak również przy przesyłaniu weksla do sądu – w razie dochodzenia w ten sposób zapłaty.

List polecony wysłany przez naszego narodowego operatora wydaje się być stosunkowo bezpiecznym sposobem na przesłanie weksla. Z uwagi jednak na fakt, że…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Czy przesłanie weksla listem poleconym jest bezpieczne? została wyłączona

Filed under weksle

Czy można umorzyć weksel in blanco?

Umorzyć weksel oznacza unieważnić go w przypadku zgubienia lub zniszczenia.

Możliwość unieważnienia weksla in blanco w dużej mierze zależy od jego treści.

Przede wszystkim umarzany weksel musi mieć unikalną treść, aby po ewentualnym odnalezieniu i jej uzupełnieniu, było widać że weksel taki był kiedyś wekslem, o którym mówiłby ewentualny wyrok umarzający.

W praktyce jednak stosuje się weksle in blanco nie zaopatrzone w żadne indywidualne cechy (takie jak na przykład data wystawienia, oznaczenie remitenta itp.). Wówczas umorzenie takiego weksla nie będzie ani możliwe, ani celowe.

Przykład weksla in blanco, którego nie można umorzyć…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Czy można umorzyć weksel in blanco? została wyłączona

Filed under weksle

Indos i przelew. Wystawienie weksla bez możliwości jego sprzedaży

Istotą weksla jest jego obiegowy charakter, który umożliwia przenoszenie jego własności na inne osoby na drodze indosu. W niektórych przypadkach wystawcy może zależeć, aby weksel nie mógł być przeniesiony na drodze indosu. Dotyczy to zwłaszcza weksli in blanco, ponieważ gdyby remitent weksla in blanco wypełnił go niezgodnie z zawartym z wystawcą porozumieniem, a następnie indosował weksel na inną osobę, wystawca nie mógłby wobec tej osoby podnosić zarzutów opartych na stosunkach z pierwotnym posiadaczem weksla.
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Indos i przelew. Wystawienie weksla bez możliwości jego sprzedaży została wyłączona

Filed under weksle

Sposób wpisywania kwoty na wekslu

Prawo wekslowe wymaga, aby kwota weksla była podana – słownie, albo cyframi. W praktyce stosuje się obydwa zapisy łącznie, ale zastosowanie tylko jednego z nich, nie jest błędem.

Gdyby jednak weksel był wystawiony na inną kwotę napisaną cyframi, i inną kwotę napisaną słownie, liczy się zapis słowny, choćby był on większy niż cyfrowy.
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Sposób wpisywania kwoty na wekslu została wyłączona

Filed under weksle

Za zaginiony weksel sąd nie odpowiada…

Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty zaginął z akt sprawy sądowej weksel, na podstawie którego nakaz wydano, wierzyciel wekslowy w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia zarzutów może powoływać się na odpowiedzialność wekslową dłużnika jedynie po przedstawieniu postanowienia sądu o umorzeniu zaginionego weksla (Orzeczenie Sądu Najwyższego Izba Cywilna IV CKN 395/01)
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Za zaginiony weksel sąd nie odpowiada… została wyłączona

Filed under weksle

Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu […] art. 492 par. 3 kpc.

Wierzyciel może prowadzić postępowanie egzekucyjne po upływie 2-tygodniowego okresu na zaspokojenie roszczenia (po doręczeniu nakazu zapłaty dłużnikowi), nawet jeśli dłużnik złoży prawidłowo zarzuty. Przy ich składaniu należy bowiem pamiętać…
(czytaj dalej)

Możliwość komentowania Natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty została wyłączona

Filed under weksle