Różnica pomiędzy poręczeniem wekslowym i cywilnym

Zazwyczaj jeśli mówimy o poręczeniu, mamy na myśli poręczenie opisane w kodeksie cywilnym. Poręczenie na wekslu nazywa się awalem i zasady jego stosowania są trochę odmienne od standardowego poręczenia cywilnego.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak powinno wyglądać poręczenie na wekslu, zapraszam do tej notki. Poniżej porównam jedynie poręczenie cywilne z poręczeniem wekslowym, czyli awalem.
Cechy wspólne poręczenia wekslowego i cywilnego

Istotą poręczenia jest zobowiązanie się do zapłaty długu w przypadku, gdyby obowiązku tego nie spełniła osoba, za którą ręczymy.

Zarówno w poręczeniu wekslowym, jak i cywilnym, możemy określić, za kogo chcemy poręczyć, możemy również wskazać maksymalną kwotę, do której możemy odpowiadać.
Różnice pomiędzy poręczeniem wekslowym i cywilnym

Poręczenie wekslowe jest nieodwołalne, podczas gdy poręczenie cywilne za dług przyszły można odwołać przed jego powstaniem.

Poręczenie wekslowe może być…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Różnica pomiędzy poręczeniem wekslowym i cywilnym została wyłączona

Filed under weksle

Jeden weksel in blanco może zabezpieczać kilka umów

Jeśli na zabezpieczenie umowy pomiędzy tobą i twoim kontrahentem, wystawiasz weksel in blanco, ten sam weksel może również zabezpieczać inne łączące was umowy, nawet te, które dopiero zostaną zawarte w przyszłości.

Nie ma potrzeby za każdym razem wystawiać nowego weksla, w sytuacji gdy poprzednio wystawiony jest jeszcze w posiadaniu wierzyciela. Wystarczy zawrzeć dodatkową umowę wekslową, uprawniającą do uzupełnienia weksla na nowych warunkach…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Jeden weksel in blanco może zabezpieczać kilka umów została wyłączona

Filed under weksle

Jak napisać pozew o zapłatę weksla – wzór

Krótki, ale kompletny poradnik o tym, jak napisać pozew sądowy o zapłatę należności z weksla.
Aby kogoś pozwać, należy spełnić dwa (w postępowaniu „niegospodarczym”) lub trzy (w postępowaniu „gospodarczym”) warunki. Oto one:

1. Wypełnij weksel
Jeśli posiadasz weksel in blanco, powinieneś go poprawnie wypełnić. Dopiero wówczas powstaje roszczenie, które może być dochodzone od dłużnika

2. Przedstaw weksel do zapłaty
Należność z weksla jest długiem odbiorczym, a nie oddawczym, co oznacza, że dłużnik ma zapłacić za przedstawiony mu w miejscu płatności weksel. Jeśli weksel nie zostanie przedstawiony do zapłaty, nie możesz żądać odsetek karnych.

3. Wyślij…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Jak napisać pozew o zapłatę weksla – wzór została wyłączona

Filed under weksle

Nie nadużywaj weksli in blanco!

Zauważyłem, że firmy często żądają jako zabezpieczenie wystawienia weksla in blanco, podczas gdy wystarczy zastosować odpowiednio wypełniony weksel zupełny.

Użycie in blanco może powodować późniejsze spory dotyczące prawidłowości jego wypełnienia, czy też ograniczać prawo dłużnika do zgłaszania słusznych zarzutów.

Jakiś czas temu w Gazecie Podatkowej zamieszczono pytanie czytelnika:

Otrzymałem pożyczkę od osoby fizycznej. Zabezpieczeniem jej spłaty jest weksel in blanco wystawiony przeze mnie i poręczony przez moją żonę […]

Dlaczego w powyższym przypadku zastosowano weksel in blanco…

czytaj dalej…

Możliwość komentowania Nie nadużywaj weksli in blanco! została wyłączona

Filed under weksle

Czy można odzyskać opłatę skarbową od niewykorzystanych blankietów wekslowych?

Jeśli z czasów obowiązywania opłaty skarbowej (do 31 grudnia 2006r.) pozostały ci niewykorzystane blankiety wekslowe, być może będziesz mógł odzyskać uiszczony w nich podatek.

BRE Bank, który posiada blankiety wekslowe z opłatą skarbową na sumę około pół miliona złotych, wystąpił do sądu o jej zwrot. W efekcie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ostatecznie skargę kasacyjną w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej, uznał jednak za konieczne poinformować resort finansów o nieprawidłowościach i braku rozwiązań prawnych w tym zakresie. Zdaniem Sądu, likwidując opłatę skarbową trzeba było wprowadzić zwrot wydatków na blankiety urzędowe…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Czy można odzyskać opłatę skarbową od niewykorzystanych blankietów wekslowych? została wyłączona

Filed under weksle

W jaki sposób oznaczyć walutę na wekslu?

Oznaczenie waluty, w jakiej weksel ma być płatny, jest obowiązkowym jego elementem, jej brak unieważnia weksel.

Suma pieniężna musi być wyrażona w dowolnej walucie, która jest w obiegu jakiegokolwiek państwa w momencie wystawienia weksla.
weksel w walucie polskiej

W przypadku złotówek, stosuje się najczęściej zapis „zł”, można również użyć innego, powszechnie używanego zapisu, np. „złotych polskich” itp.

Przez pewien czas były wątpliwości, czy można stosować skrót PLN. Jak pamiętam, PLN, czyli „polski nowy złoty” to skrót zastępujący PLZ czyli „polski złoty” z czasów denominacji z 1995r. i od tamtej pory często używany (moim zdaniem niepotrzebnie, jest bowiem o wiele „brzydszy” od „zł”)…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania W jaki sposób oznaczyć walutę na wekslu? została wyłączona

Filed under weksle

Szanuj sędziego – pisz krótkie pozwy!

Wyobraź sobie, że masz weksel in blanco swojego dłużnika. Skoro in blanco, to jest i umowa, którą weksel zabezpiecza (niech to będzie umowa pożyczki), jak również umowa do samego weksla określająca warunki jego uzupełnienia. Dłużnik spłacał, ale w międzyczasie zaprzestał.

Przychodzi czas, że weksel należy „uruchomić” w celu uzyskania zapłaty. Wiadomo, liczymy, wypełniamy (uważając, aby nie popełnić błędu. bo drugiego podpisanego blankietu nie mamy), przedstawiamy do zapłaty… Kolejnym etapem jest napisanie pozwu.

Zauważyłem, że wielu prawników wyznaje zasadę „im więcej napisać, tym lepiej”, choćby było to…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Szanuj sędziego – pisz krótkie pozwy! została wyłączona

Filed under weksle

Spółka cywilna i weksel

Wystawianie weksli związanych ze spółką cywilną często nastręcza najwięcej wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, co przekłada się na to, że nie może ani wystawić weksla, ani być remitentem. Nie oznacza to jednak, że w przypadku tego typu przedsiębiorstw, stosowanie weksla jest niemożliwe.
Wspólnicy podpisują weksel, wspólnicy odpowiadają z weksla

W praktyce, aby wystawić weksel „przez spółkę cywilną”, należy wymienić wspólników jako wystawców, zaopatrując weksel w podpis każdego z nich. W takim przypadku weksel będzie uznawany za wystawiony przez kilka osób fizycznych, co jest dopuszczalne. Na dokumencie można umieścić informacje, iż wierzytelność jest związana ze spółką cywilną, ale zapis taki może mieć znaczenie co najwyżej dla celów podatkowych lub informacyjnych, bez znaczenia dla samego zobowiązania wekslowego.

Przykład weksla „wystawionego przez spółkę cywilną”…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Spółka cywilna i weksel została wyłączona

Filed under weksle

Jak wystawić najprostszy weksel

Zadzwonił dziś do mnie klient, z którym współpracowałem ze dwa lata temu: Panie Leszku, pożyczyłem koledze pieniądze, na umowę ustną, a teraz nie mogę ich odzyskać, czy coś można zrobić? Pierwsze pytanie było „ile pożyczyłeś?” Na szczęście było to tylko 500zł, jest potwierdzenie w postaci przelewu bankowego z tytułem „pożyczka”, co powinno wystarczyć w razie ewentualnego sporu sądowego.

Warto pamiętać, że kwota 500zł jest maksymalną sumą, którą w przypadku umowy pożyczki można dowodzić inaczej niż w formie pisemnej (czyli np. zeznaniami świadków).

Dlaczego jednak nie zastosowano umowy? Szkoda czasu. Umowa pożyczki jest zbyt skomplikowana, aby ją pisać w prostych sprawach życia codziennego.

Czyż nie łatwiej byłoby sporządzić najprostszy weksel? Obecnie nie trzeba do tego ani blankietu (zresztą nigdy nie trzeba było), ani płacić opłaty skarbowej.
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Jak wystawić najprostszy weksel została wyłączona

Filed under weksle

Umowę wekslową można umieścić na samym wekslu

Jeśli wystawiłeś weksel in blanco na zlecenie, oznacza to, że jego posiadacz (remitent) może zbyć weksel na drodze indosu. Jednakże wobec nowego posiadacza nie możesz podnosić zarzutów, które przysługiwałyby ci wobec remitenta, chyba że wykażesz, że nowy nabywca działał w złej wierze i – wiedząc o twoich zarzutach lub mogąc się o nich dowiedzieć – świadomie działał na twoją szkodę.
Zadbaj, aby remitent wystawił ci deklarację wekslową

Dla remitenta, czyli osoby, która otrzyma twój weksel, posiadanie umowy wekslowej nie jest konieczne. Porozumienie takie jest potrzebne wystawcy weksla, to on bowiem będzie mógł na jego podstawie wykazać, ze weksel został wypełniony w inny sposób, niż strony się umówiły. Pozbawione sensu jest zatem wymaganie wierzycieli (np. banków), aby wystawcy weksli podpisywali im jeszcze deklaracje wekslowe. Powinno być odwrotnie…
czytaj dalej…

Możliwość komentowania Umowę wekslową można umieścić na samym wekslu została wyłączona

Filed under weksle